آیین نامه

بسمه تعالی

امروزه دنیای کسب و کار بر پایه ی مشتری مداری و رضایت مشتریان  استوار گشته به گونه ای که گسترش خدمات و حتی ارائه آن بدون در نظر گرفتن این اصل نه تنها مشکل بلکه  غیر ممکن است. فعالان عرصه اقتصاد و کسانی که به ماندگاری جاودانه در این عرصه می اندیشیدن به خوبی میدانند که اکسیژن تنفس در دنیای تجارت اصل مشتری مداری است و درک این سخن که (حق با مشتری است) را سرلوحه برنامه های خویش می دانند.

با نام و یاد خدواند متعال و هستی بخش جهت حفظ منافع اعضاء اتحادیه مجمع رنت کاران و رضایت مندی مشتریان که سرمایه های واقعی ما هستند به رعایت اصول ذیل معتقدیم:

منشور اخلاقی و آئین نامه داخلی مصوبه 1393/11/15 مجمع رنت کاران که به تصویب اعضاء رسیده و لازم الاجرا جهت شرکت های فعال در زمینه اجاره خودرو، بدون راننده می باشد.

  • با توجه به اصل مشتری مداری، برخورد مناسب با ارباب رجوع جزء لاینفک شرکت های رنت کار می باشد.
  • آراستگی و پاکیزگی دفاتر و کارمندان مسئول، نشانه شخصیت وشآن بالای شرکت های رنت کار می باشد.
  • از تجمع افراد غیر مسئول در دفاتر خود جلوگیری می نمائیم.
  • نصب مجوز فعالیت اقتصادی در مکانی مناسب قابل رویت برای مشتریان.
  • ارائه نرخ نامه مصوبه مجمع رنت کاران در هنگام عقد قرارداد.
  • نصب تابلو شماره تلفن های مجمع رنت کاران در خصوص هر گونه انتقاد ،پیشنهاد، شکایات، تقدیر و تشکر در مکانی مناسب
  • کوشش در جهت افزایش دانش و مهارتهای لازم در خصوص حرفه متبوع خود

توجـه به موارد فوق در هنگام عقد قرارداد و اطلاع رسانی به مشتریان الزامی می باشد.

 • رویت اصل گـواهی نـامه معتبر و کـارت شناسایی و در صورت امکان گرفتن کپی از مدارک فوق الزامی می باشد .
 • اطلاع رسانی به صورت شفاهی به اجاره کنندگان خودرو در خصوص مسائل امنیتی، اخلاقی ،منکراتی ، مسائل ترافیکی و راهنمایی و رانندگی در هنگام عقد قرارداد الزامی می باشد.
 • جهت هماهنگی و اطمینان خاطر مشتریان اخذ مبلغ 3/000/000 ریال ودیعه خلافی اجباری می باشد.
 • واگذاری خودرو با ضمانت اشیاء از قبیل طلا ، لب تاپ ـ ساعت و غیره اکیدا ممنوع می باشد.
 • عودت ودیعه خلافی حداکثر ظرف مدت 1 ماه (30روزکاری) الزامی می باشد.
 • تحویل برگ دوم قرارداد و دفترچه خودرو که از طرف مجمع بابت هر خودرو تحویل شرکت ها گردیده به اجاره کنندگان خودرو الزامی می باشد.
 • واگذاری خودرو بدون دریافت چک ضمانت به مبلغ خودرو ممنوع و در صورت نداشتن چک باتوجه به نوع خودرو حداقل به مبلغ دو میلیون تومان به بالا الزامی می باشد.
 • با توجه به تصویب قیمت های ارائه شده از طرف مجمع رنت کاران حداکثر تخفیف قابل اعمال 20% می باشد.چنانچه شرکتی به مناسبت های خاص یا در مواقع رکود گردشگر مایل به تخفیف بیشتری باشد فقط با هماهنگی مجمع  و در خواست کتبی حداکثر به مدت 10 الی 15 روز و دوبار در سال می تواند اقدام به این امر نماید.
 • پرداخت پورسانت یا همان(تیریپ) جهت همکاری با تاکسی و کانترهای گردشگری بیش از 10% ممنوع و چنانچه هرگونه تخلفی از سوی شرکتها در این خصوص مشاهده گردد با جریمه نقدی حداقل 1/000/000 ریال مواجه خواهند شد.
 • در اختیار گذاشتن خودرو به اشخاص و کانترهای گردشگری که خود مستقیمآ با گردشگر و مسافر طرف قرارداد می شوند ممنوع و چنانچه شکایتی از خودرو فوق صورت گیرد شرکت صاحب خودرو مسئول و پاسخگو خواهدبود.
 • نصب تابلو و تیزرهای تبلیغاتی در هتلها و کانترهای گردشگری ( به استناد 4-2-2 و تبصره 6 بند 4  مصوبه شورای عالی) ترافیک ممنوع می باشد .
 • هرگونه تبلیغات سو علیه همکاران جهت بازاریابی ورقابت ناسالم ممنوع و در صورت احراز با آن شرکت برخورد خواهد شد.
 • در صورت بروز حادثه و رضایت شرکت ،جهت استفاده بیمه نامه بدنه از طریق اجاره کننده مبلغ کامل بیمه نامه بدون خسارت دریافت و بیمه نامه در اختیار اجاره کننده قرار می گیرد .
 • خودروی اجاره داده شده از نظر ظاهری و فنی چک شده و تحویل مشتری گردد.
 • با توجه به اینکه از مشتری طبق قرارداد یک فقره چک بابت ضمانت دریافت میگردد در صورت بروز مشکل در قرارداد قبل از هرگونه اقدام قانونی به مجمع رنتکاران اطلاع داده شود تا در صورت امکان توسط مجمع حل وفصل گردد و در غیر این صورت با مشاوره مجمع از طریق مراجع  ذیربط پیگیری گردد.
 • کلیه شرکتها موظف به رعایت قوانین تعیین شده توسط سازمان منطقه آزاد کیش و معاونت حمل ونقل می باشند که توسط مجمع به آنها ابلاغ می گردد.
 • شرکتهای فعال در زمینه اجاره خودرو که به هر نحوی مقررات داخلی مجمع ومقرارت مصوب شورای ترافیک را رعایت نکرده باشند به تناسب تخلف در مرتبه اول تذکر کتبی ، مرتبه دوم از مبلغ 3/000/000 الی 10/000/000 ریال جریمه نقدی و مرتبه سوم طبق نظر و رای مجمع معرفی به مراجع ذیربط (معاونت حمل ونقل) با درج در پرونده به معاونت حمل ونقل جهت لغو مجوز اقدام خواهد گردید.
  • نقل و انتقال شرکتهای فعال بدون هماهنگی مجمع ممنوع بوده و منوط به اخذ نامه کتبی از مجمع و معرفی به ادارات تابعه سازمان جهت دریافت مجوز می باشد.
  • نقل و انتقال شرکتهای رنت کار تا مدت 2 سال و نقل و انتقال خودرو تا مدت یکسال امکان پذیر نمی باشد و بعد از این مدت با دریافت نامه کتبی از مجمع و معرفی به ادارات تابعه سازمان امکان پذیر می باشد.
  • تمدید مجوز سالیانه شرکتهای رنتکار منوط به دریافت نامه کتبی از مجمع و تسویه حساب کامل می باشد.
  • بعضا مشاهده میگردد که بعضی از شرکتهای لیست قیمت خودروها را شخصا تهیه نموده و در دید مشتری قرار میدهند. که در صورت مشاهده و گزارش بازرسان مجمع با متخلفین برخورد میگردد.
  • جهت جلوگیری از هرگونه سو استفاده احتمالی ، در پایان قرارداد اجاره خودرو ، مدیران شرکتها و یا نمایندگان مطبوع به این نکته توجه داشته باشند که قرارداد را از مشتری تحویل و تاریخ و ساعت عودت خودرو و ضمانت در آن قید گردیده وسپس تحویل مشتری گردد.
  • طبق هماهنگی به عمل آمده در صورتی که تعداد تخلف در پرونده شرکتی به 3 مرتبه برسد به مدت یک هفته دفتر شرکت پلمپ می گردد.
  • بازدید و بازرسی از شرکتهای فعال به صورت دروه ایی بوده که توسط مجمع و یا بازرسین منتخب و یا معاونت حمل ونقل عمومی کیش انجام می گیرد .
  • در صورت اضافه نمودن و یا خارج نمودن خودرو از شرکت شماره پلاک و نوع خودرو کتبا به مجمع اعلام گردد. تحویل دفترچه های خودروهای خارج شده از شرکت الزامی می باشد.)
  • جهت هزینه های دفتر مجمع شامل حقوق کارمند،تبلیغات ،و ……. شرکتها موظف می باشند که سالیانه میلغ 9/000/000 ریال به حساب مجمع واریز و یا نقدا پرداخت نمایند و رسید دریافت دارند (لازم به ذکر است که این توافق بین کلیه اعضاء و رای اکثریت مجمع عمومی در سال 93 می باشند. )

موارد فوق به تصویب اعضاء مجمع عمومی رنت کاران رسیده و از تاریخ ایلاغ از طرف کلیه مدیران و پرسنل شرکتها لازم الاجرا می باشد .

                                                                                                                  هیات مدیره مجمع رنت کاران کیش

این خبر را به اشتراک بگذارید :