منشور اخلاقی

منشور اخلاقی

اعضاء اتحادیه رنت کاران جزیره کیش

ما اعضای شرکت های رنت کار در جزیره زیبای کیش در راستای سیاستهای کلان ،جذب گردشگر و توریست و با هدف ارتقاءسطح رضایتمندی مشتریان، توسعه پایدار و خدمات مطلوب بدین وسیله پیمان می بندیم که مجری مفاد منشور اخلاقی زیر باشیم:

1- با علم به اینکه صنعت حمل ونقل درون شهری یکی از مولفه های توسعه شهری محسوب می شود بنابراین اخلاق حرفه ای ایجاب می کند که ما به عنوان عضوی از این خانواده بزرگ، برای تسریع درروند به الزامات آن پایبند باشیم.

2- با رعایت اصل مشتری مداری بر خود لازم دانسته که شنونده ای دقیق، مدیری صبور و مسئولی پاسخگویی باشیم.

3- در برخورد با مشتریان، خوشرویی، متانت، خویشتن داری و انتقاد پذیری از اولیت های اخلاق حرفه ای ما می باشد.

4- از پوشش مناسب، زیبا و سازگار با فرهنگ عمومی جامعه استفاده کنیم.

5- برای رعایت حقوق دیگران، از استعمال دخانیات در محیط کار خوداری کنیم.

6- مشتریان میهمان و ما میزبان می باشیم،پس هر چه قاعده مهمان نوازی است از جمله استقبال و خوش آمد گویی، خوشرویی، ادب و احترام، صبر و حوصله، صمیمیت و هر آنچه شایسته مهمان است بجا می آوریم.

7- امانتداری و حفظ اموال و اشیاءبجا مانده از مشتریان از وظایف اصلی ما می باشد.

8- به مصوبات و آئین نامه های که از سوی معاونت حمل و نقل و (مجمع رنت کاران) ابلاغ  می گردد پایبند بوده و از ارائه خدمات خارج از نرخهای مصوب پرهیز می نمائیم.

9- از شایعه سازی، تهمت،غیبت و هر اقدامی که صمیمیت و اعتماد همکاران را تضعیف کند دوری می نمائیم.

 

 

 

 

 

 

این خبر را به اشتراک بگذارید :