ارتباط با ما

تلفن :

07644468831

آدرس دفتر مرکزی:

جزیره کیش، بازار پادانا، اقتصاد ۲، ساختمان رادین، طبقه دوم، واحد ۵، کدپستی ۷۹۴۱۶۵۹۸۲۳، صندوق پستی 1595

ایمیل:

info@rentcarkish.com